klatka

18 czerwca 2005 r. odbył się II Bieg Dwóch Jezior, zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Budowy Hali Sportowej w Szczutowie, Tartak Usługowo – Produkcyjny w Urszulewie, GLKS “Skrwa” Skrwilno przy współpracy z Urzędem Gminy w Szczutowie, Urzędem Gminy w Skrwilnie, Szkołą Podstawową im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie.

       Zamysłem organizatorów było bowiem takie wytyczenie trasy, aby eksponowała ona walory turystyczn0o– rekreacyjne obu gmin. Trasa biegu prowadziła przez kompleks lasów pomiędzy Szczutowem a Urszulewem, wokół Jeziora Szczutowskiego oraz Jeziora Urszulewskiego. Oprócz aspektów sportowych II Bieg dwóch Jezior stał się doskonałą promocją Gminy Szczutowo i Skrwilno.

       Bieg główny został rozegrany na trasie 15km. Jako imprezy towarzyszące odbyły się także: Szczutowska Mila i Bieg VIP-ów. Na starcie II Biegu Dwóch Jezior stanęło 88 miłośników biegania z całej Polski. Przybyli zawodnicy m. In. Z Płocka, Włocławka, Torunia, Olsztyna, Łodzi, Bydgoszczy, Poznania, Warszawy, Sierpca i Skrwilna. Najmłodszy sportowiec liczył piętnaście lat, najstarszy ponad siedemdziesiąt.

      Najlepszy w II Biegu Dwóch Jezior okazał się Miereczko Maciej z Włocławka, drugie miejsce zajął Sebastian Dymek z Płocka, a trzecie Dzięgielewski Marek z Płońska.

       Szczutowską Milę wygrał Blonkowski Karol z Brodnicy, za nim uplasowali się kolejno Białowiecki Paweł z Rypina i Kalinowska Joanna z Szczutowa.

W Szczutowskiej Mili wystartowało 31 zawodników i zawodniczek.       Dużym zainteresowaniem cieszył się także Bieg VIP-ów, w którym wzięło udział kilkudziesięciu uczestników.

       Zwycięzcy II Biegu Dwóch Jezior w kategorii generalnej i wiekowej otrzymali okazałe puchary.

       W klasyfikacji generalnej trzech pierwszych zawodników otrzymało nagrody rzeczowe, podobnie w każdej kategorii wiekowej – także trzech pierwszych zawodników otrzymało nagrody rzeczowe. Wszystkim, którzy ukończyli bieg, wręczono medale. Każdemu zawodnikowi przysługiwał posiłek. Uczestnicy II Biegu dwóch Jezior i Szczutowskiej Mili wzięli udział w losowaniu telewizora i innych cennych nagród.

     Dzięki hojności sponsorów, organizatorzy mogli ufundować bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Sponsorami II biegu Dwóch Jezior byli:

       Właściciel Tartaku w Urszulewie – Bogdan Manelski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prezes GLKS “Skrwa” Skrwilno, właściciel P.P.H.U. “MAX” w Skrwilnie – Jan Celebucki, Urząd Miejski w Sierpcu, “REMAR” – Tartak Cisse, , Urząd Gminy w Skrwilnie, Nadleśnictwo w Skrwilnie,  właściciel stacji paliw w Lelicach – Dariusz Mirecki.  Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Bank Spółdzielczy O/ Skrwilno, PZU S.A. Inspektorat w Sierpcu, GS Szczutowo, Patronat medialny nad imprezą sprawowało “Życie Sierpca”.

       Okolicznościowy medal z lokalnym akcentem – herbami Gminy Szczutowo i Gminy Skrwilno – zaprojektował główny organizator II Biegu Dwóch Jezior Józef Topolewski.

      Nad sprawnym przebiegiem imprezy, jej zabezpieczeniem czuwało bardzo wiele osób, które z dużym zaangażowaniem wykonywały powierzone im zadania.

      II Bieg Dwóch Jezior był niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu lokalnej społeczności i należy mieć nadzieję, że zostanie wpisany na stałe w kalendarz imprez Gminy Szczutowo i Gminy Skrwilno.

      Informacje o II Biegu Dwóch Jezior zostały zamieszczone w serwisie internetowym “Maratony Polskie” (pakiet “Bieg”), adres internetowy: www.maratonypolskie.pl. Historia biegu znajduje się także na stronie: www.republika.pl/spszczutowo.