klatka

Regulamin V Biegu Dwóch Jezior - Szczutowo - 17 czerwiec 2023r.

 

B2J

 

pdf                                                    

BIEG NA DYSTANSIE 5KM

I. INFORMACJE O BIEGU

1. Trasa biegu poprowadzona będzie w większości po oznakowanych drogach leśnych. Trasa nie jest atestowana.

2. Bieg ma charakter amatorski, prowadzony będzie pomiar czasu w celu ustalenia ostatecznej klasyfikacji.

3. Limit czasu na przebycie całej trasy wynosi 1 godz.

5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

II. CEL IMPREZY

1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

Promocja walorów turystycznych i sportowych Gminy Szczutowo.

III. ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Szczutowo Biega i Tańczy, Urząd Gminy Szczutowo, Szkoła Podstawowa w Szczutowie.

    

IV. PROGRAM, MIEJSCE, TRASA

1. Termin zawodów 17 czerwiec 2023 roku.

2 Start i meta na stadionie przy SP.

3. Harmonogram biegu:

8.00 – 9.30 – weryfikacja uczestników biegu i odprawa tj. wydawanie pakietu startowego i ewentualne zdawanie do depozytu odzieży osobistej:

- zawodnik zobowiązany jest okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,

- zawodnik przekazuje zaświadczenie lekarskie lub podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności własnej,

- zawodnik otrzyma worek z identyfikatorem na deponowanie odzieży,

- miejsce weryfikacji Hala sportowa przy SP w Szczutowie,

- 10.00 – start biegu na dystansie 5 km,

- 12.00 – uroczyste zakończenie zawodów (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród).

4. Biuro zawodów.

- Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie hali sportowej przy SP w Szczutowie,

- Biuro zawodów będzie czynne: 17 czerwca 2023 roku od godz. 8.00 – 9.45.

5. W ramach opłaty startowej zawodnik będzie miał zapewnione:

- medal za ukończenie zawodów

- numer startowy,

- zwrotny chip do pomiaru czasu,

- profesjonalny pomiar czasu,

- na trasie biegu i na mecie będzie dostępna podstawowa pomoc medyczna,

- ciepły posiłek po zawodach,

V. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:  Po przebyciu pierwszego kilometra szosą, zawodnicy pobiegną drogami leśnymi o długości 3km, ostatni kilometr trasy – bieg po asfalcie. Niebezpieczne miejsca – przecięcie trasy z szosą wojewódzką 560 zabezpieczane będą przez Policję, dodatkowo trasa będzie obstawiona przez strażaków OSP w Szczutowie  

VI. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu na dystansie 5km.

2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy którzy:

- zarejestrowali się on-line i dokonali pełnej płatności za zawody,

- otrzymali numer startowy i chip zwrotny,

- zawodnicy, którzy do dnia 17 czerwca 2023r. ukończyli 16 lat. Wszyscy uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w biegu jedynie po przedłożeniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych), z podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.

3. Zapisy internetowe na V Bieg Dwóch Jezior trwały będą od dnia 20 stycznia do dnia 14 czerwca (do godz.24.00), lub zamknięcia list startowych.

4. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniu wydawania pakietów tj. 17.06.2023 roku, do 1h przed startem.

5. Limit zgłoszeń wynosi 150 zawodników - decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.

6. Zapisy i płatności on-line ( za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24) poprzez:

a) https://zapisy.inessport.pl należy zalogować się, a następnie wybrać imprezę V Bieg Dwóch Jezior i wypełnić formularz zgłoszeniowy. WAŻNE: W przypadku korzystania pierwszy raz ze strony zapisy.inessport.pl należy najpierw dokonać rejestracji. Po rejestracji, (a przed logowaniem) należy aktywować link wysłany na swój e-mail (podany wcześniej przy rejestracji).

b) http://www.biegiszczutowo.cba.pl. Następnie w zakładce „zapisy” nastąpi przekierowanie bezpośrednio do formularza zgłoszeniowego. Przed wypełnienie formularza należy zalogować się na stronie.

b) dokonać wpłaty wpisowego w kwocie odpowiednio:

- 40 zł w okresie 20 styczeń do 31 marzec,

- 50 zł w okresie 1 kwiecień do 15 czerwiec,

- 60 zł w biurze zawodów na 1 godzinę przed biegiem,

- osoby powyżej 70 lat są zwolnione z wpisowego.

7. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

8. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w biegu organizator nie zwraca wpisowego.

10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek wypadków lub problemów zdrowotnych uczestników w trakcie i w następstwie V Biegu Dwóch Jezior. Dopuszczenie do biegu uwarunkowane jest od potwierdzenia na piśmie treści oświadczenia:   „Oświadczam, że jestem zdrowy i posiadam aktualne badania lekarskie, przyjmuję na siebie odpowiedzialność za stan zdrowia w trakcie trwania imprezy oraz startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do zawodów (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) przez Organizatora imprezy, firmę Inessport oraz podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji tej imprezy. Zapoznałem się z regulaminem imprezy i Klauzulą informacyjną​, znam ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania”.

11. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji biegu.

 

VII. POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki butów.

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

3. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

VIII. KLASYFIKACJE

Podczas biegu na 5 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn.

 

IX. NAGRODY
a) w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I-III

- statuetka + nagrody rzeczowe,

b) w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III
- statuetka + nagrody rzeczowe.

 

XI. DSQ

   1. Dyskwalifikacja uczestnika nastąpi w przypadku:

- zgubienia numeru startowego lub brak chipa do pomiaru czasu na sznurówce buta,

- ominięcie punktu kontrolnego,

- przekazanie, uszkodzenie chipów lub ich odpinanie w czasie biegu jest zabronione,

- zawodnik po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do zwrócenia swojego chipa organizatorom pod rygorem dyskwalifikacji.

   2. Zażalenia, protesty, uwagi dotyczące przebiegu zawodów oraz samych zawodników należy kierować bezpośrednio do dyrektora biegu, w czasie nie późniejszym niż 1h od dobiegnięcia przez uczestnika do mety.

XII.

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zapewnia:

- szatnie, depozyt i prysznice,

- posiłek i herbatę.

 

XIII. INNE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu
  2. Kontakt, e-mail:

- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- kom: 530866744, 795452290

  1. Więcej informacji na stronach internetowych:

www.biegiszczutowo.cba.pl

FB Szczutowo Biega i Tańczy