klatka

 

I Bieg Dwóch Jezior - historia

medal1.xn medal.xn

 

 

19 czerwca 2004 r. odbył się I Bieg Dwóch Jezior, zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Budowy Hali Sportowej w Szczutowie, Tartak Usługowo – Produkcyjny w Urszulewie, GLKS “Skrwa” Skrwilno przy współpracy z Urzędem Gminy w Szczutowie, Urzędem Gminy w Skrwilnie, Szkołą Podstawową im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie.
       Celem biegu było popularyzowanie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej oraz promowanie atrakcyjnych turystycznie terenów Gminy Szczutowo i Gminy Skrwilno
       Zamysłem organizatorów było bowiem takie wytyczenie trasy, aby eksponowała ona walory turystyczn0o– rekreacyjne obu gmin. Trasa biegu prowadziła przez kompleks lasów pomiędzy Szczutowem a Urszulewem, wokół Jeziora Szczutowskiego oraz Jeziora Urszulewskiego. Oprócz aspektów sportowych I Bieg dwóch Jezior stał się doskonałą promocją Gminy Szczutowo i Skrwilno.
       Bieg główny został rozegrany na trasie 15km. Jako imprezy towarzyszące odbyły się także: Szczutowska Mila i Bieg VIP-ów. Na starcie I Biegu Dwóch Jezior stanęło ponad osiemdziesięciu miłośników biegania z całej Polski. Przybyli zawodnicy m. In. Z Płocka, Włocławka, Torunia, Olsztyna, Bydgoszczy, Poznania, Warszawy, Sierpca i Skrwilna. Najmłodszy sportowiec liczył szesnaście lat, najstarszy ponad siedemdziesiąt.
      Najlepszy w i Biegu Dwóch jezior okazał się Piotr Prusik z Olsztyna, drugie miejsce zajął Maciej Miereczko z Włocławka, a trzecie Wojciech Więckowski z Płocka.
       Szczutowską Milę wygrał Kamil Poczwardowski ze Szczutowa, za nim uplasowali się kolejno Maciej Łuczyk z Poznania i Krzysztof Włoczewski z Włocławka.
       Dużym zainteresowaniem cieszył się także Bieg VIP-ów, w którym wzięło udział kilkudziesięciu uczestników.
       Zwycięzcy I Biegu Dwóch Jezior w kategorii generalnej i wiekowej otrzymali okazałe puchary.
       W klasyfikacji generalnej trzech pierwszych zawodników otrzymało nagrody rzeczowe, podobnie w każdej kategorii wiekowej – także trzech pierwszych zawodników otrzymało nagrody rzeczowe. Wszystkim, którzy ukończyli bieg, wręczono medale. Każdemu zawodnikowi przysługiwał posiłek. Uczestnicy I Biegu dwóch Jezior i Szczutowskiej Mili wzięli udział w losowaniu dwóch rowerów.
     Dzięki hojności sponsorów, organizatorzy mogli ufundować bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Sponsorami I biegu Dwóch Jezior byli:
       Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, właściciel Tartaku w Urszulewie – Bogdan Manelski, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Urząd Gminy w Szczutowie, Urząd Gminy w Skrwilnie, Nadleśnictwo w Skrwilnie, Bank Spółdzielczy O/ Skrwilno, PZU S.A. Inspektorat w Sierpcu, Urząd Miejski w Sierpcu, Ksiądz Proboszcz Parafii w Sczutowie Marian Orzechowski, Prezes GLKS “Skrwa” Skrwilno, właściciel P.P.H.U. “MAX” w Skrwilnie – Jan Celebucki, GS Szczutowo, “REMAR” – Tartak Cisse, właściciel stacji paliw w Lelicach – Dariusz Mirecki. Patronat medialny nad imprezą sprawowało “Życie Sierpca”.
       Okolicznościowy medal z lokalnym akcentem – herbami Gminy Szczutowo i Gminy Skrwilno – zaprojektował główny organizator I Biegu Dwóch Jezior, przewodniczący Zarządu SnrBHS w Szczutowie – Józef Topolewski.
      Nad sprawnym przebiegiem imprezy, jej zabezpieczeniem czuwało bardzo wiele osób, które z dużym zaangażowaniem wykonywały powierzone im zadania.
      I Bieg Dwóch Jezior był niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu lokalnej społeczności i należy mieć nadzieję, że zostanie wpisany na stałe w kalendarz imprez Gminy Szczutowo i Gminy Skrwilno.
      Informacje o I Biegu Dwóch Jezior zostały zamieszczone w serwisie internetowym “Maratony Polskie” (pakiet “Bieg”), adres internetowy: www.maratonypolskie.pl.